اطلاع نما

دانشجويان دوره دوم كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه آزاد تنكابن

عناوین پایان نامه های 62تایی

عناوین و چکیده

۶۲ پایان نامه علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دانشگاه های کشور

1

نام و نام خانوادگی: نظام جمشیدی

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه های آموزشگاهی» به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی وضعیت آنها

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی    استاد مشاور: دکتر عبدالحمید معرف زاده دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

2

نام و نام خانوادگی: علی منصوری mansooria@gmail.com دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان رساله: بررسي ويژگيهاي محتوايي ميزهاي مرجع ديجيتالي كتابخانه­هاي ملّي جهان به منظور ارائه الگويي براي ميز مرجع ديجيتالي مركز اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

استاد مشاور: دکتر زاهد بیگدلی

 

3

نام خانوادگي: فاطمه باجی    دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه: بررسی گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و مقایسة آن با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

 

4

نام و  نام خانوادگی: امیر حسین عبدالمجید دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه: بررسی تحلیلی و استنادی مقالات تألیفی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی فارسی  طی سال­های 1379-1383

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

استاد مشاور: دکتر زاهد بیگدلی

 

5

نام و نام خانوادگي:فرامرز سهیلی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان رساله:تحلیل پیوندهای وب سایت­های نانوفن­آوری با استفاده از روش­­های دسته­بندی خوشه­ای، عامل تأثیرگذار وب و ترسیم نقشه دو بعدی

استاد راهنما: دكتر فریده عصاره

استاد مشاور: دكتر زاهد بيگدلي

 

6

نام و نام خانوادگی: فاطمه حمیدی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان رساله: بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌ها

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

 7

نام خانوادگي : پرستو پارسايي محمدي دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان رساله: تحليل توصيفي و استنادي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351

استاد راهنما: دكتر مرتضي كوكبي

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

 

8

نام خانوادگی: زیور صباغی نژاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان رساله: شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

9

نام خانوادگی مهدی: محسنی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه: مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای ایران بر اساس منابع پایان نامه های آنها طی سالهای 1377-1382 به منظور  تعیین مجلات هسته و هزینه سودمندی آنها

استاد راهنما: دکتر فريده عصاره

 

10

نام خانوادگي: فرشید دانش دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه:  تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه های کشور

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج‌پهلو

استاد مشاور:دکتر زاهد بيگدلی

 

11

نام خانوادگي: امير رضا اصنافي دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه: طراحي درگاهي براي مجلات الكترونيكي رايگان، ويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه در مورد اين مجلات

استاد راهنما: دکتر عبدالحسين فرج پهلو

استاد مشاور: دکتر عبدالحميد معرف زاده

 

12

نام خانوادگی: علی بيرانوند دانشگاه شهیدچمران اهواز

استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی

عنوان رساله:تأثير اجراي برنامه آموزش استفاده از كتابخانه بر توانايي استفاده از كتابخانه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي  دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

13

 نام خانوادگي: رسول زوارقي دانشگاه شهیدچمران اهواز

استادراهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

استاد مشاور: دكتر عبدالحميد معرف زاده

عنوان رساله: ارائه الگويي براي ويژگيهاي نمايشي و رابط كاربري در اپكهاي وب بنياد كتابخانه اي بر اساس ملاكهاي موجود جهاني و نظرات صاحب نظران به منظور بررسي تطبيقي اپكهاي وب بنياد موجود در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ايران

 

14

نام خانوادگی: مهنوش کرمانی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان نامه: پيشنهاد يک مجموعه قواعد فهرست نويسی استاندارد مطابق با ويژگيهای کتابشناختی ايران و زبان فارسی ازطريق مقايسه دستنامه قواعد فهرست نويسی با کتاب قواعد فهرست نويسی انگلو-امريکن

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

 

15

نام خانوادگی: ام البنين عبداللهی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان نامه: بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيدچمران اهواز به تفكيك گروهها درباره اهميت و ميزان استفاده ازمجلات علمي موجود، تكميل اين مجلات و جايگزيني مجلات چاپي با شكل الكترونيكي آن

استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی

 

16

نام‌خانوادگي: مريم صابری دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه: بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و استراليا به منظور ارائه يك الگوي بهينه جهت طراحي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران

درجه‌تحصيلي: كارشناسي‌ارشد

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج‌پهلو

 

17

نام خانوادگي : محمد حسن عظيمي دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان نامه: بررسي زير ساخت اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران و مقايسه آن با استانداردهاي مربوطه و ارائه طرح پيشنهادي نظام جامع اطلاع رساني براي اين دانشگاه

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

درجه تحصيلي: كارشناسي ارشد

تعداد صفحه: 158ص

كليد واژه : نظام اطلاعاتي . زيرساخت نظام اطلاعاتي . اطلاع رساني . شبكه هاي اطلاعاتي دانشگاهي . كتابخانه هاي دانشگاهي . استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي

 

18

نام خانوادگي: علی مرادمند   دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‎نامه: ارائة الگويي مناسب براي ارتقاء كيفي وب سايت كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانه هاي ملي جهان با استمداد از نظرات صاحبنظران ايرانی

استاد راهنما: دكتر فريده عصاره

مقطع: کارشناسی ارشد

كليد واژه‎ها: کتابخانه ملی، وب سایت کتابخانة ملی، تحلیل ساختاری و محتوایی، ویژگیهای ساختاری و محتوایی،کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران،

 

19

نام خانوادگی: شقایق کشتی رانی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پایان نامه: بررسی ساختار سازمانی مراکز اطلاع رسانی مهم دنیا و ارائه الگوی بهینه جهت مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1378                                  

کلید واژه ها: ساختار سازمانی، مراکز اطلاع رسانی، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی

 

20

نام خانوادگی: پریسا خاجوی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پایان نامه: مقایسه توصیفی برخی از قابلیتهای نرم افزار کتابخانه ای جامع پویا با قابلیتهای مشابه در نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1379                                              

کلید واژه ها: نرم افزارهای جامع کتابخانه ای، نرم افزار جامع کتابخانه پویا، نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش

 

21

نام خانوادگی: عليرضا حيدری دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پایان نامه: بررسی خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاههای تمام وقت تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مقایسه فعالیتهای خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی واجد و فاقد گروه کتابداری

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1378

 کلید واژه ها: خدمات مرجع، کتابخانه های مرکزی، واجد گروه کتابداری، فاقد گروه کتابداری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

22

نام خانوادگی: قربانعلی فارسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عناون پایان نامه: طرح پیشنهادی نمایه استنادی علوم جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

تاریخ فارغ التحصیلی: تیر ماه 1380                          

 کلید واژه ها: استناد، اطلاعات، انتشارات علمی، ایران، بازیابی، بانک اطلاعاتی، علوم، نمایه

 

23

نام خانوادگی: محمد کلابیان دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پایان نامه: مقایسه فعالیتهای علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای ایران در دو گروه استفاده کننده و غیر استفاده کننده از پست الکترونیکی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1379                    

کلید واژه ها: پست الکترونیکی، فعالیت علمی، اعضاء هیأت علمی، دانشگاههای ایران، وسایل ارتباط علمی، ارتباط رسمی، ارتباط غیر رسمی

 

24

نام خانوادگی: پونه مهرتاش دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پایان نامه: ارزیابی و مقایسه منابع مرجع هنر در سه دانشگاه تربیت مدرس، تهران و الزهرا و بررسی میزان انطباق این منابع با نیازهای کاربران

استاد راهنما: زاهد بیگدلی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1382                    

 کلید واژه ها: منابع مرجع هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس، ارزیابی

 

25

 نام خانوادگی: شهرزاد طبیبیان       دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان نامه: میزان کاربرد کتاب "دستورنامه برگه آرایی" و تحلیل علل استفاده یا عدم استفاده از آن در کتابخانه های عمومی شهر تهران

  استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

تاریخ فارغ التحصیلی: تیر ماه 1380

 

26

نام و نام خانوادگی دانشجو: علی نصرتی اردکانی دانشگاه شهیدچمران اهواز

عنوان پايان‌نامه:  طراحي پایگاه اطلاعاتی خدمات اشاعة گزینشی اطلاعات (SDI) برای اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران بر اساس نظرات آن­ها

استاد(ان) راهنما:آقای دکتر زاهد بیگدلی

استاد(ان) مشاور:   آقایان دکتر عبدالحسین فرج پهلو و محمدحسن عظیمی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ دفاع (ماه و سال):  آذر ۱۳۸۶

نشانی پست الکترونیکی: nosrati.a@gmail.com

 

27

نام و نام خانوادگی دانشجو:  سمیه شریفی

عنوان پايان‌نامه: : شناسایی و تحلیل ابعاد (عوامل) محیط های اطلاعاتی کارکنان دانشگاه شهید چمران و بررسی رابطۀ میان این عوامل با وضعیت اجتماعی – اقتصادی آن­ها 

استاد(ان) راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

استاد(ان) مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اهواز

تاریخ دفاع (ماه و سال):  آذر ماه ۱۳۸۶

نشانی پست الکترونیکی: sandra_10903@yahoo.com

 

28

نام و نام خانوادگی دانشجو: امیر ریسمانباف

عنوان پایان نامه: بررسی کمی-موضوعی و کتابشناختی اطلاعات فنی تولید شده در سازمان آب و برق خوزستان در طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و تحلیل موانع اجتماعی موجود بر سرراه کارشناسان این سازمان در دسترسی و مصرف اطلاعات فنی موجود

استاد(ان) راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

استاد(ان) مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اهواز

تاریخ دفاع (ماه و سال): هشت خرداد ۱۳۸۶

 

29

عنوان پايان نامه: بررسي وضعيت استفاده از قابليت‌هاي نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي در كتابخانه‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

تهيه کننده: فرشاد مرادي        استاد راهنما: دكتر فاطمه نوشين فرد     دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات سال 1385-1386

 

30

تهیه کننده: سیدبلال سیدعلوی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

 عنوان: تحليل محتوايي متون "انگليسي براي دانشجويان رشته‌‌ي كتابداري و اطلاع‌رساني(1و2)"، بمنظور بررسي ميزان پوشش سرفصلهاي دروس تخصصي دوره‌ي كارشناسي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

استاد راهنما: دكتر ناهيد بني اقبال  سال تحصیلی: 1386

 

31

تهيه کننده: نفيسه احمدي   

عنوان پايان نامه: ارزيابي صفحات وب كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي ايران و ارائه الگوي پيشنهادي جهت بهبود كيفيت آنها

رساله دكتري رشته كتابداري و اطلاع‌رساني (Ph.D)

استاد راهنما: دکتر عباس حری    سال تحصيلي: 1386-1387

  

32

تهيه كننده: محمد هدايي 

عنوان پايان نامه: طرح سازمان متمركز تامين مواد و خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي

سال تحصيلي: 1376-1375 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات پایان نامه دکتری

 

33

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه كننده: مهرداد نيكنام

عنوان پايان نامه: برنامه‌ريزي ملي براي حفاظت و نگهداري از مواد كتابخانه‌اي دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سال تحصيلي: 1381-1380

 

34

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه كننده: مهردخت وزير پور كشميري

عنوان پايان نامه: اينترنت، شبكه جهاني اطلاع‌رساني: ارزيابي كاربرد آن در كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي ايران دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سال تحصيلي: 1378-1377

 

35

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه كننده: عليرضا هويدا  

عنوان پايان نامه: تحقيق در عمليات و اقتصاد سنجي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران- 1379 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سال تحصيلي: 1381-1380

 

36

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده: سعيد غفاري

عنوان پايان‌نامه: بررسي امکان شبکه‌سازي کتابخانه‌هاي مساجد در ايران دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سال تحصيلي: 1383-1382

  

37

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده: صديقه محمد اسماعيل دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

عنوان پايان‌نامه: ارزيابي کاربرد‌پذيري صفحات وب سايت‌هاي فارسي در دانشگاه‌هاي صنعتي کشور

سال تحصيلي: 1383-1382

  

38

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده: علي‌اکبر پوراحمد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

عنوان پايان نامه: طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع رساني براي کتابخانه‌هاي مراکز آموزش عالي وزارت جهاد کشاورزي در سراسر کشور

سال تحصيلي 1383-1382

 

39

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده: فرشته ملکيان      دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

عنوان پايان‌نامه: مطالعه نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشکده‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و ميزان برآورده شده اين نيازها از طريق کتابخانه‌هاي دانشکده‌هاي فوق

سال تحصيلي: 1385-1384

 

40

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده: سيد حسين مير‌جود      دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

عنوان پايان‌نامه: بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع‌يابي نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي ايران از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني

سال تحصيلي: 1382-1381

 

41

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده : نرگس نشاط  

عنوان پايان نامه: ميزان همگوني فهرست‌نويسي منابع ايران‌شناسي کتابخانه‌هاي دانشگاهي و مراکز پژوهشي تهران با کتابخانه ملي ايران

سال تحصيلي : 1381-1380

 

42

پايان نامه دکترای کتابداری

تهيه کننده: فاطمه زنديان 

عنوان پايان‌نامه: بررسي راهکارهاي عملياتي کردن طرح نظام ملي اطلاع رساني در دانشگاه‌هاي کشور

سال تحصيلي: 1382-1381

 

43

نام و نام خانوادگی دانشجو: علی اکبر احمدلو

عنوان پايان‌نامه:  ارزيابي عملكرد كتابخانه هاي عمومي شهر قم از ديدگاه مراجعه كنندگان و كاركنان كتابخانه ها

استاد(ان) راهنما:خانم دكتر زهره ميرحسيني

استادان) مشاور:   خانم دكتر زهرا اباذري

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران شمال

تاریخ دفاع (ماه و سال):  تابستان ۱۳۸۵

نشانی پست الکترونیکی: aliahmadlo@yahoo.com

 

44

نام و نام خانوادگی دانشجو: ناصر کلهر

عنوان پايان‌نامه:مطالعه تطبيقي متون كتابداري و اطلاع رساني دهه هفتاد:   تطبيق سرفصلهاي كتب تأليف و ترجمه شده علوم كتابداري و اطلاع رساني با دروس كتابداري و اطلاع رساني مقطع كارشناسي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

استاد(ان) راهنما:آقاي دكتر حجت الله حسن لاريجاني

استاد(ان) مشاور: خانم دكتر زهره ميرحسيني   و   خانم دكتر زهرا اباذري

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران شمال

تاریخ دفاع (ماه و سال):  تابستان ۱۳۸۰

نشانی پست الکترونیکی: nasser.kalhor@gmail.com

 

45

نام و نام خانوادگی دانشجو:  زهره نیکخواه

عنوان پايان‌نامه: تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی

استاد(ان) راهنما: دكتر نجلا حريري

استاد(ان) مشاور: دکتر صدیقه محمد اسماعیل

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشكدة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

تاریخ دفاع (ماه و سال):  شهریور 1386

پست الکترونیکی: (zohrehcg@yahoo.com)

 

46

نام و نام خانوادگی دانشجو:  علی حاجي‌ شمسايي

عنوان پايان‌نامه: : بررسی خدمات مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانة دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از دیدگاه کاربران

استاد(ان) راهنما: دکتر نجلا حریری

استاد(ان) مشاور: دکتر فاطمه نوشین فرد

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشكدة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات

تاریخ دفاع (ماه و سال):  شهريور 1386

نشانی پست الکترونیکی: shamsaii2005@yahoo.com

 

47

عنوان پایان نامه:  «مطالعة امکان‌سنجی ارائة خدمات کتابداری بالینی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد راهنما: دكتر معصومه باقري

استاد مشاور:دكتر محمدرضا محمدوند،

تاریخ دفاع: بهمن 1385 دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:(asadiadeleh@yahoo.com)

 

48

عنوان پايان‌نامه: بررسي وضعيت همكاري در توليد آثار علمي و عوامل مؤثر بر آن در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 نام و نام خانوادگی دانشجو:  ماریه رحیمی

استاد(ان) راهنما: دکتر رحمت اله فتاحی

استاد(ان) مشاور: دکتر محمدرضا داورپناه

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد

تاریخ دفاع (ماه و سال):  خرداد 1386 دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیکی: (maryyerahimi@yahoo.com)

 

49

عباس دولانی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پیراپزشکی

عنوان پایان­نامه: وضعیت روشهای تحقیق مورد استفاده در پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز( دستیاری ،دكتراي حرفه اي، دكتراي تخصصي، کارشناسی ارشد ) در بین سالهای 1384 – 1375

نام و نام خانوادگی دانشجو: عباس دولانی

استاد(ان) راهنما: آقایان دکتر غلامحسین تسبیحی و دکتر بهروز نیک نفس

استاد(ان) مشاور: آقای دکتر سید داوود حسینی نسب

تاریخ دفاع (ماه و سال): خرداد 1387 دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نشانی پست الکترونیکی: a [dot] doulani [at] gmail [dot] com

 

50

عنوان پایان­نامه: بررسی میزان، مطلوبیت و عوامل موثر بر استفاده از پایگاههای اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 86-1385

 نام و نام خانوادگی دانشجو: ابراهیم سلمانی ندوشن

استاد(ان) راهنما: آقای دکتر سید داوود حسینی نسب             

استاد(ان) مشاور: آقای شفیع حبیبی

تاریخ دفاع (ماه و سال):  بهمن 1386 دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

نشانی پست الکترونیکی: e [dot] salmani [dot] m [at] gmail [dot] com

 

51

عنوان پایان نامه: مطالعه مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و عوامل موثر بر آن

نام و نام خانوادگی دانشجو: فروغ رحیمی

استاد(ان) راهنما: دکتر جعفر مهراد

استاد(ان) مشاور: دکتر عبدالرسول جوکار، دکتر سیامک سامانی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

تاریخ دفاع (ماه و سال): 86/7/8

نشانی پست الکترونیکی:

 

52

عنوان پایان نامه: بررسی مسایل کاربران راه دور پایگاه های روی خط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

نام و نام خانوادگی دانشجو: رضیه اسماعیل پور

استاد(ان) راهنما: دکتر جعفر مهراد

استاد(ان) مشاور: دکتر سیامک سامانی، دکتر عبدالرسول جوکار

 دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

تاریخ دفاع (ماه و سال): 86/9/6

نشانی پست الکترونیکی: negaresma@yahoo.com

 

53

عنوان پایان نامه: كندوكاو مسائل ريخت‌شناسي زبان فارسي در بازيابي اطلاعات از جست‌وجوگرهاي وب

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد صادق عبدالهي نورعلي

استاد(ان) راهنما: دکتر عبدالرسول جوکار

استاد(ان) مشاور: دکتر جلال رحیمیان، دکتر نورالله محمدی

 دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

تاریخ دفاع (ماه و سال): 86/7/10

نشانی پست الکترونیکی:sadeqabdolahi@yahoo.com

 

54

عنوان پایان­ نامه:   برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران (مراکز استانی)

 نام و نام خانوادگی دانشجو: فریبرز درودی

استاد(ان) راهنما: دکتر علی شکویی

استاد(ان) مشاور: دکتر فریبرز خسروی، سید وحید عقیلی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

تاریخ دفاع (ماه و سال): تیر 1387

نشانی پست الکترونیکی:  fardoroudi [at] gmail [dot] com

  

55

عنوان پایان­نامه: سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی و ارائه الگوی مناسب

نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه ذاکری فرد

استاد(ان) راهنما: دكتر سعید رضایی شریف آبادی         

استاد(ان) مشاور: دكتر منصوره باقری

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء

تاریخ دفاع (ماه و سال):  بهار 138۷

نشانی پست الکترونیکی: zakerifard@yahoo.com 

 

56

عنوان پایان­نامه: بررسي وضعيت وب سايتهاي واحدهاي جامع دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس معيارهاي ارزيابي موجود در متون و منابع مرتبط

نام و نام خانوادگی دانشجو: بهروز بيات

استاد(ان) راهنما: دکتر صديفه محمد اسماعيل

استاد(ان) مشاور: دکتر فهيمه باب الحوائجي

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ دفاع (ماه و سال):  زمستان 1386

نشانی پست الکترونیکی: behrooz.bayat@gmail.com

 

57

عنوان پایان­نامه: بررسی جايگاه كتابخانه هاي مدارس در طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي استان خراسان رضوي

نام و نام خانوادگی دانشجو: ناهيد بيگم ميرحسيني

استاد(ان) راهنما: دكتر مهري پريرخ          

استاد(ان) مشاور: دكتر محمد حسين دياني

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد

تاریخ دفاع (ماه و سال):  زمستان 1386

نشانی پست الکترونیکی: nhdmirhosseini@gmail.com

 

58

عنوان پایان­نامه: ارزیابی ذخیره و بازیابی اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی تحت لوح فشرده ایرانشناسی

نام و نام خانوادگی دانشجو: محبوبه قربانی

استاد(ان) راهنما: دکتر زهرا اباذری

استاد(ان) مشاور: دکتر زهره میرحسینی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تاریخ دفاع (ماه و سال):  اسفند 1386

نشانی پست الکترونیکی: mahghorbani@yahoo.com

 

59

عنوان پایان نامه: بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران, شهيد بهشتي و مشهد در سالهاي 1354-1356.

 استاد راهنما: عباس حري. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) .ـ دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 1365.

 

60

عنوان پایان نامه: طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي در شرايط فعلي.

 استاد راهنما: طاهره علومي. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) ._ دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 1360.

 

61

عنوان پایان نامه: ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران

Development of a Machine-Readable Cataloguing (MARC) Fromat for Iran.

استاد راهنما: هلن جارويس. پايان‌نامه (دكتري) ._ دانشگاه نيوساوت‌ولز، سيدني، استراليا،

 

62

عنوان پایان نامه: بررسي تدريس كتابداري از طريق كلاسهاي آزاد راديو تلويزيون دانشگاه شيراز،1355.

تدريس كتابداري ازطريق تلويزيون

فرزين،فرزانه.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:30  توسط سيد هاشم قدمي  | 

 
جشنواره وبلاگ های کتابداری